image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
Lượt xem: 332
Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ Công văn số 5559/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế;

Căn cứ Công văn số 3404/SYT-TCHC ngày 27/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế (220 chỉ tiêu, 12 đơn vị);

Căn cứ Kế hoạch số 657/KH-TTYT ngày 13/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc về việc tuyển dụng viên chức năm 2024;

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I.       SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN VÀ SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN XÉT TUYỂN

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Chỉ tiêu cần tuyển

Tên vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp

Trình độ chuyên môn cần tuyển

1

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ hạng III

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học chuyên ngành Y khoa. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

08

2

Y tế công cộng hạng III

Y tế công cộng hạng III

Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

01

3

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

03

4

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp chuyên ngành Y học cổ truyền

03

5

Điều dưỡng hạng IV

Điều dưỡng hạng IV

Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

04

6

Hộ sinh hạng IV

Hộ sinh hạng IV

Tốt nghiệp cao đẳng Hộ sinh. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

04

7

Kỹ thuật Y hạng III

Kỹ thuật Y hạng III

Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Kỹ thuật y học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

01

8

Dân số viên hạng IV

Dân số viên hạng IV

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số - y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm

02

TỔNG CỘNG

26

 

II.      TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Điều 22 Luật Viên chức cụ thể như sau:

1.   Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a.   Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b.   Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c.   Có đơn đăng ký dự tuyển;

d.   Có lý lịch rõ ràng;

e.   Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Riêng các trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm giấy công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

f.    Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.   Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a.   Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b.   Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bắt buộc.

III.  THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.   Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2024 (trong giờ hành chính).

2.   Địa điểm, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

-        Thí sinh nộp Hồ sơ tại Phòng Tổ chức Hành chính (lầu 2), Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc hoặc gửi theo đường bưu điện qua địa chỉ: số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

-        Số điện thoại liên hệ: 02723875184 chọn số nội bộ 116.

-        Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ thông tin theo quy định.

3.   Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

-        Người đăng ký dự xét tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

-        Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên Báo Long An (Trang điện tử), đồng thời được đăng tải trên Website Sở Y tế tỉnh Long An (địa chỉ https://syt.longan.gov.vn ) và niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1.   Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2.   Nội dung xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a.   Vòng 1

-        Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

b.   Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

-        Hình thức thi: Vấn đáp.

-        Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gồm các nội dung cơ bản như sau:

·       Kiến thức chung: kiến thức, năng lực hiểu biết của thí sinh về định hướng chiến lược phát triển của ngành, của đơn vị và hiểu biết về pháp luật chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

·       Kiến thức chuyên môn: kiến thức, năng lực và khả năng đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn gắn với tiêu chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

-        Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

-        Thang điểm: 100 điểm.

V.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

-        Thời gian xét tuyển: Từ ngày 22-23/8/2024.

-        Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, địa chỉ số 28, đường Nghĩa sĩ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

VI.    CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP như sau:

1.   Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a.   Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b.   Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

2.   Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).

Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

3. Người không được tuyển dụng trong kỳ xét tuyển viên chức quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII.       ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP như sau:

1.   Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VIII. CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC Y TẾ

Thực hiện chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An trong việc tuyển dụng và tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chính sách thu hút nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022 - 2025.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và thí sinh dự tuyển viên chức được biết.

1720062053_944_TB-TTYT_03-07-2024_15-THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC 2024 - đăng báo.signed.pdf

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1