image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở mua sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ của đơn vị
Lượt xem: 68
Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở mua  sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ của đơn vị

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở mua  sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin mua sắm

Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

Địa chỉ: Số 28, Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại/fax/email: 02723875184

Mã số thuế: 1100759522

1. Mặt hàng mua sắm: vắc xin tiêm ngừa dịch vụ

2. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ của đơn vị

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Nơi nhận: Văn thư Phòng tổ chức Hành chính (Hồng Thủy), Trung tâm Y tế  huyện Cần Giuộc (lầu 2)

Số điện thoại: 02723 875 184 (110)

Địa chỉ email: ttytcangiuoc@longan.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 28, Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Nhận qua email: ttytcangiuoc@longan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

Từ 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (đính kèm phụ lục 1)

III. Biểu mẫu báo giá (đính kèm phụ lục 2)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KD.TTB.VTYT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Huỳnh Thị Khánh Linh


PHỤ LỤC 1

Nội dung yêu cầu báo giá mua sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

(Đính kèm Công văn số        /TTYT-KD.TTB.VTYT ngày 23/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc)

                                                                                            

                                                                                            

STT

Tên vắc xin

Tên hoạt chất

Nồng độ/ hàm lượng

Đơn vị tính

Cơ sở sản xuất

Nước sản xuất

Số lượng

1

VA-MENGOC-BC

Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B; Polysaccharide vỏ vi khuẩn não mô cầu nhóm C

Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B - 50mcg/0,5ml; Polysaccharide vỏ vi khuẩn não mô cầu nhóm C: 50mcg/0,5ml

Liều


Instituto Finlay de Vacunas

 

Cuba

70

2

VERORAB

(Vắc Xin Dại Bất Hoạt), Điều Chế Trên Canh Cấy Tế Bào)

Virus dại bất hoạt (chủng Wistar PM/WI 38 1503-3M)

≥ 2,5IU /0.5 ml

 

Lọ

Sanofi Pasteur

Pháp

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Biểu mẫu báo giá mua sắm vắc xin tiêm ngừa dịch vụ của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

(Đính kèm Công văn số        /TTYT-KD.TTB.VTYT ngày 23/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc)

                                                                                            

STT

Tên vắc xin

Tên hoạt chất

Nồng độ/ hàm lượng

Đơn vị tính

Cơ sở sản xuất/ Nước sản xuất

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Giá kê khai

Ngày kê khai

1

VA-MENGOC-BC

Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B; Polysaccharide vỏ vi khuẩn não mô cầu nhóm C

Protein màng ngoài tinh khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B - 50mcg/0,5ml; Polysaccharide vỏ vi khuẩn não mô cầu nhóm C: 50mcg/0,5ml

Liều


Instituto Finlay de Vacunas
/

Cuba

70

 

 

 

 

2

VERORAB

(Vắc Xin Dại Bất Hoạt), Điều Chế Trên Canh Cấy Tế Bào)

Virus dại bất hoạt (chủng Wistar PM/WI 38 1503-3M)

≥ 2,5IU /0.5 ml

 

Lọ

Sanofi Pasteur/ Pháp

180

 

 

 

 

 

727_TTYT-DTTBVTYT_23-05-2024_Yêu cầu báo giá vaccin.signed.pdf

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1