image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Thông báo nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm thuốc, vi chất chương trình giảm nghèo năm 2024
Lượt xem: 44
Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm thuốc, vi chất chương trình giảm nghèo năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

 

 

Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm thuốc, vi chất chương trình giảm nghèo năm 2024 đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin mua sắm

Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

Địa chỉ: Số 28, Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại/fax/email: 02723875184

Mã số thuế: 1100759522

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Nơi nhận: Văn thư Phòng tổ chức Hành chính (Hồng Thủy), Trung tâm Y tế  huyện Cần Giuộc (lầu 2)

Số điện thoại: 02723 875 184 (110)

Địa chỉ email: ttytcangiuoc@longan.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 28, Nghĩa sĩ Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Nhận qua email: ttytcangiuoc@longan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

Từ 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 06 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

780_TTYT-DTTBVTYT_03-06-2024_Yêu cầu báo giá.signed.pdf

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1