image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Cần Giuộc đợt 1 năm 2024
Lượt xem: 80
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Cần Giuộc đợt 1 năm 2024 

Căn cứ theo Công văn số 3458/STNMT-QLMT ngày 20/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An về việc gửi báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Long An đợt 1 năm 2024.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Cần Giuộc đợt 1 năm 2024 như sau:

I. Môi trường không khí

Theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Cần Giuộc đợt 1 năm 2024 (kèm theo Bảng thông số chất lượng môi trường không khí) được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, như sau:

1. Vị trí quan trắc

Stt

Ký hiệu

Vị trí quan trắc

Đặc điểm chính

1

V-08-01

1 điểm góc phía Tây Nam KCN Long Hậu

-

2

V-08-02

1 điểm góc phía Đông Nam KCN Long Hậu

-

3

V-08-05

1 điểm góc phía Tây Bắc KCN Long Hậu

-

4

V-08-06

1 điểm góc phía Đông Bắc KCN Long Hậu

-

5

KDC-15

Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc

Khu dân cư ít bị ảnh hưởng của giao thông

6

GT-06

Nút giao thông Quốc lộ 50 (thị trấn Cần Giuộc)

Ảnh hưởng giao thông trên quốc lộ, lưu lượng xe cộ rất lớn

7

MTN-04

Môi trường nền tại xã Phước Vĩnh Tây

Khu vực đồng trống, ít bị ảnh hưởng của dân cư và giao thông

2. Kết quả thực hiện

KCN Long Hậu, xã Long Hậu (V-08-01, V-08-02, V-08-05, V-08-06): Vào thời điểm quan trắc tại khu vực KCN Long Hậu - Cần Giuộc cho thấy kết quả quan trắc của tất cả các thông số trên đều đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2003/BTNMT. Mức ồn của các vị trí dao động từ 60,2 – 61,8 dBA và tất cả các vị trí đo đạc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT.

Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc (KDC-15): Vào thời điểm quan trắc, chất lượng không khí tại vị trí thị trấn Cần Giuộc khá tốt, các thông số như Bụi, ồn, SO2, NO2, CO và chì Bụi có kết quả quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định.

Nút giao thông Quốc lộ 50 (thị trấn Cần Giuộc) (GT-06): Vào thời điểm quan trắc thì chất lượng môi trường không khí tại nút giao thông Quốc lộ 50 (thị trấn Cần Giuộc) nhìn chung khá tốt, các thông số như Bụi, SO2, NO2, CO, chì Bụi có kết quả quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định và không phát hiện.

Môi trường nền tại xã Phước Vĩnh Tây (MTN-04): Chất lượng không khí tại các vị trí môi trường nền xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc ít chịu tác động bởi các hoạt động như giao thông, công nghiệp, sinh hoạt của người dân và các thông số khảo sát như Bụi, SO2, NO2, CO, Bụi chì đều có nồng độ tương đối thấp so với quy chuẩn

Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Cần Giuộc đợt 1 năm 2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện./.

1087_TB-PTNMT_22-05-2024_1087_TB-PTNMT_22052024_TB KQ qtrắc CLMT kk trên đbàn huyện đợt 1 năm 2024.signed.pdf

638518043193462412_6. 1 BC Quan trac KK dot 1 2024.pdf

638518043193462412_3458_STNMT-QLMT_20-05-2024_6. So TNMT_ gui BC QTKK_ dot 1_2024.signed.pdf

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1