image advertisement
(0272) 2212 712
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image banner
 
Công khai Kết luận thanh tra số 337/KL-TTr ngày 14/6/2024
Lượt xem: 74

Ngày 21/3/2024, Chánh Thanh tra huyện ban hành Quyết định số 158/QĐ-TTr về việc thanh tra công tác lập bộ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023 đối với UBND thị trấn Cần Giuộc và UBND xã Tân Tập (mốc thời gian 01/01/2023 đến 31/12/2023).

Ngày 14/6/2024, Chánh Thanh tra huyện ban hành Kết luận thanh tra số 337/KL-TTr về công tác lập bộ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023 đối với UBND thị trấn Cần Giuộc và UBND xã Tân Tập.

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Thanh tra huyện gửi Kết luận thanh tra để công khai bằng hình thức đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện ít nhất 15 ngày liên tục kể từ ngày 20/6/2024./.

Đính kèm toàn văn Kết luận thanh tra:

337_KL-TTr_14-06-2024_KL thanh tra_Rac.signed.pdf

THANH TRA HUYỆN CẦN GIUỘC

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1